Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Podlasia „Babie Lato” w Lipowym Moście

Lipowy Most 12;
16-030 Supraśl
Nr KRS 0000270190 z dnia 28.12.2006

Obszar działania: świat

Główne cele:

działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Podlasia poprzez pracę w obszarach:

 1. promocja gminy i miejscowości, w tym głownie ich walorów turystycznych
 2. upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Podlasia,
 3. wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania twórczych zainteresowań kobiet,
 4. wyrównywanie zawodowych szans kobiet,
 5. promowanie utalentowanych kobiet,
 6. wspieranie kobiecych inicjatyw w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
 7. przeciwdziałanie i walka z bezrobociem,
 8. rozwijanie współpracy z regionami partnerskimi oraz organizacjami i instytucjami z Litwy, Białorusi i Ukrainy,
 9. rozwijanie kultury, sportu i turystki,
 10. programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie konferencji, targów, sympozjów, imprez kulturalnych, szkoleń, kursów, i spotkań z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej; w tym wydawanie katalogów, informatorów, magazynów i innych druków promujących Podlasie,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocja Podlasia, z aktywnym wykorzystaniem mediów,
 • pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych od przedsiębiorców, osób prywatnych, organizacji rządowych i pozarządowych a także fundacji na realizację celów stowarzyszenia,
 • inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla Podlasia,
 • doradztwo i wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top