Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Sokólszczyzny „Sakolszczyna”

ul. H. Kołłątaja 2/11;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000360401 z dnia 12.07.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działanie na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Sokólszczyzny.

Sposób realizacji celów:

  • wydawanie publikacji i czasopism, książek, broszur,
  • współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
  • organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
  • udzielanie wsparcia, w tym finansowego też, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim,
  • wspieranie badań naukowych z zakresu dotyczącego historii Sokólszczyzny,
  • integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Sokólszczyzny,
  • inicjowanie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć kulturalnych,
  • integrowanie środowisk naukowych, podmiotów gospodarczych, samorządowych, młodzieżowych wokół idei ochrony kultury i tradycji.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top