Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego

Kundzin 3;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000063672 z dnia 19.11.2001

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi,
 • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności kulturalno-społecznej i samorządowej służby sołtysów.

Sposób realizacji celów:

 • świadczenie pomocy i usług na rzecz rozwoju gmin, powiatów i województwa podlaskiego oraz współpraca z samorządami,
 • podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy i działań sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców,
 • promocje sołeckich inicjatyw kulturalnych, społecznych, gospodarczych, ekologicznych i innych,
 • doskonalenie współdziałania sołtysów z organami władz gminnych, powiatowych oraz organizacjami społeczno-politycznymi,
 • podejmowanie działań na rzecz organizowania produkcji rolniczej w warunkach kształtującego się wolnego rynku, oraz dostosowywanie właściwych dla tych celów form pracy sołtysów i
 • samorządów mieszkańców wsi,
 • opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno-kulturalnych i produkcyjno-rolnych,
 • występowanie do organów samorządowych i administracji rządowej z wnioskami,
 • podejmowanie inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów mających szczególne wyniki pracy,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami zagranicznymi,
 • podejmowanie i inicjowanie czynów społecznych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top