Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Wsi Lipina

Lipina 103;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000300585 z dnia 29.02.2008

Obszar działania: świat

Główne cele:

  • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego i kulturalnego wsi Lipina i okolicznych miejscowości,
  • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

  • prowadzenie szkoły i przedszkola zgodnie z zasadami, kursy edukacyjne, zajęcia i szkolenia ,imprezy ,obozy sportowe, turystyczne,
  • działalność kulturalna, na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów,
  • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, pomoc i opieka dla osób starszych,
  • wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lipina i okolicznych miejscowości,
  • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
  • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top