Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej

ul. Knyszyńska 2A;
16-140 Korycin
Nr KRS 0000165114 z dnia 13.06.2003

Obszar działania: gmina

Główne cele:

 • wspieranie wszelkich inicjatyw samorządowych gminy Korycin mający na celu  polepszenie warunków społeczno-gospodarczych i socjalnych mieszkańców gminy, a w szczególności wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,
 • promowanie regionu ziemi korycińskiej i zabieganie o pozyskiwanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych,
  ochrona praw osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnienie wiedzy na temat rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie ich umiejętności zawodowych,
 • kształtowanie opinii i ocen na temat integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dążenie do likwidacji barier transportowych i architektonicznych oraz urbanistycznych na obszarze działania towarzystwa,
 • rozwiązywanie problemów ochrony środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych regionu.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i seminariów itp.,
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, gier i zabaw efektywnej rehabilitacji społecznej,
 • dowożenie dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne, rehabilitacyjne i sportowe,
 • upowszechnienie wiedzy o integracji osób niepełnosprawnych oraz szerzenie kultury wzajemnego poszanowania,
 • współudział w inicjowaniu nowych przedsięwzięć samorządu gminy Korycin na rzecz mieszkańców gminy w celu podniesienia warunków socjalnych oraz opieki zdrowotnej,
 • współdziałanie z władzami, organizacjami,
 • opieka nad osobami samotnymi i potrzebującymi opieki socjalnej,
 • promowanie, utrwalenie i upowszechnianie wiedzy o regionie,
 • działalność integrująca mieszkańców poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia głównie pracowników i działaczy samorządu gminnego.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top