Towarzystwo „Ziemia Sokólska”

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000093955 z dnia 22.02.2002

Obszar działania: powiat

Główne cele:

  • realizacja potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców z terenu działania towarzystwa,
  • zbieranie materiałów, dokumentów o historii terenu i jego mieszkańcach,
  • zbieranie informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych w terenie,
  • integracja wszystkich gmin i aktywizacja ludzi do działania na rzecz swego środowiska (miejsca zamieszkania ),
  • opracowywanie opinii i propozycji rozwiązań w zakresie organizacji życia na danym terenie.

Sposób realizacji celów:

  • wydawanie miesięcznika, który informowałby o aktualnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych mające miejsce na terenie działania towarzystwa,
  • popieranie inicjatyw społecznych w zakresie uprawnienia gospodarki, rozwoju kultury i oświaty,
  • organizacja spotkań członków towarzystwa z mieszkańcami i władzami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na terenie działania towarzystwa.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top