Zarząd Powiatu Sokólskiego

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W skład Zarządu wchodzą:

Piotr Rećko – Starosta Sokólski, tel. 85 711 08 76, interesantów przyjmuje w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00
Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Jerzy Białomyzy  – Wicestarosta Powiatu Sokólskiego

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś – Członek Zarządu

Kazimierz Łabieniec – Członek Zarządu

Romuald Gromacki – Członek Zarządu

Przewiń do góry