Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 21 sierpnia 2019 r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033 oraz projekt uchwały nadania statutu SP ZPO w Krynkach. W kolejnym punkcie przygotowano projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie:… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podpisanie umowy. Budowa mostu przez rzekę Słoja

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Dyrektora PZD Grzegorza Pula zawarł umowę z firmą STRABAG Sp. z.o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Artura Krasowskiego. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w miejscowości Nowinka w km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B o drogi 674 – Słójka… Czytaj Dalej Podpisanie umowy. Budowa mostu przez rzekę Słoja

Bezpłatne badania mammograficzne w powiecie sokólskim

Masz 50-69 lat i przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywałaś mammografii zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach NFZ. Panie w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia mogą przebadać się odpłatnie. Koszt 60 zł (cena regularna to 80 zł). Badanie wykonasz w mammobusie w dniach: 2 września 2019 (poniedziałek) SOKÓŁKA, za Urzędem Miasta,… Czytaj Dalej Bezpłatne badania mammograficzne w powiecie sokólskim

„Kursy ułatwią znalezienie pracy w przyszłości” – Dofinansowanie pn. „Bony na Szkolenia”

W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Sześć osób zdecydowało się skorzystać z w/w projektu aby doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje w bardzo różnorodnych dziedzinach. Kursy, na które aplikowali to: Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym; Indywidualny kurs języka… Czytaj Dalej „Kursy ułatwią znalezienie pracy w przyszłości” – Dofinansowanie pn. „Bony na Szkolenia”

Kurs obsługi koparko-ładowarki w ramach proj. pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

10 sierpnia w ramach realizacji przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” zakończył się specjalistyczny kurs obsługi koparko-ładowarki. W kursie wzięło udział 25 uczniów szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski prowadzących kształcenie zawodowe. Kurs prowadziła firma „Autoszkoła FAWORYT Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza” a jego głównym celem było… Czytaj Dalej Kurs obsługi koparko-ładowarki w ramach proj. pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

Uroczyste przekazanie motopompy dla Druhów z OSP Zubrzyca Wielka

16 sierpnia 2019 roku był radosnym dniem dla druhów z OSP Zubrzyca Wielka. Tego dnia, przed remizą uroczyście przekazano motopompę do wody czystej, celem zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podniesienia skuteczności ratowania mienia podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz… Czytaj Dalej Uroczyste przekazanie motopompy dla Druhów z OSP Zubrzyca Wielka

Dofinansowanie w kwocie 5,8 milionów zł pozyskane z funduszy unijnych na głęboką termomodernizację budynków w powiecie sokólskim

W środę, 31 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie podczas którego Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym podpisali umowę dotyczącą głębokiej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego: Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli ( w tym budynku starej… Czytaj Dalej Dofinansowanie w kwocie 5,8 milionów zł pozyskane z funduszy unijnych na głęboką termomodernizację budynków w powiecie sokólskim