70 lat temu wrócili do Ojczyzny, a Ojczyzna wróciła do nich – uroczystość w Nowodzieli

W Nowodzieli świętowano dziś 70-lecie zmiany granic między Polską Republiką Ludową, a ZSRR. W 1944 roku wyznaczono granicę, przez którą wiele miejscowości Sokólszczyzny, jak miasteczko Odelsk i wiele wsi parafii kuźnickiej, zostało po stronie sowieckiej. Granica podzieliła sąsiadów, parafian i bliskich. Oddzieliła pole od gospodarza, parafian od swego kościoła. Oddzieliła Polaków od Polski. W 1948 […]

Zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W kawiarni „Lira” w Sokółce odbył się wczoraj rejonowy zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podsumowano ogólną działalność związku, a szczególnie ostatnią kadencję zarządu i wraz z jej zakończeniem, wybrano nowy zarząd. Debatowano także nad sensem istnienia rad seniorów w gminach, sposobami pozyskania nowych członków, a także nad powodami dla których niektórzy członkowie odchodzą, oraz […]

Z okazji Dnia Straży Granicznej…

Z okazji Dnia Straży Granicznej wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom SG życzę wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę Państwu aby służba była niegasnącym źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Starosta Sokólski Piotr Rećko Share

Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy dobrowolnie […]

ZSR w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty Decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce otrzymało akredytację placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zdaniem Podlaskiego Kuratora Oświaty placówka  […]