Tworzymy nową pracownię komputerową

To kolejny etap świętowania 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce… Stary sprzęt, który służył nam przez około 20 lat trzeba wymienić – czas najwyższy na zmiany… Zaczęliśmy skromnie od czterech nowych stanowisk komputerowych z tego względu, że czekamy na dofinansowanie naszej pracowni ze środków projektowych. Otwarcie pracowni w 100 rocznicę Odzyskania […]

II Powiatowy Bieg Niepodległości pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

Organizatorami imprezy, w której udział wzięło około 800 osób w tym młodzież z terenu całego powiatu, nauczyciele i samorządowcy, byli: Starosta Sokólski oraz Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”. Przed Biegiem wszyscy uczestnicy razem zaśpiewali Hymn Polski i wypuścili biało-czerwone balony. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieli do pokonania dystans 1200 metrów w trzech kategoriach wiekowych. W symbolicznym […]

I Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

I Sesja Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęła się o godzinie 10 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Przed uroczystym rozpoczęciem sesji nowi radni otrzymali nominacje na radnego. Zgodnie z artykułem 15, punkt 6, Ustawy o samorządzie powiatowym „pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na […]

Pierwsze zawody strzeleckie „Strzeleckie VISowanie” na pierwszej w powiecie sokólskim strzelnicy sportowej VIS

Pierwsze zawody strzeleckie „Strzeleckie VISowanie” na pierwszej w powiecie sokólskim strzelnicy sportowej VIS zlokalizowanej w Łozowie, w gminie Dąbrowa Białostocka odbyły się 18 listopada 2018 r. Organizatorem zawodów było Podlaskie stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „VIS”. Zawody odbyły się w następujących konkurencjach: – Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 × 19. Strzelanie z obu rąk, […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Sokólskiego i zwrotu kosztów podróży służbowych. Następnie, podjęto uchwały w sprawie: – projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033. Następnie, podjęto uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019; – zmiany uchwały […]

Współpraca buduje

Szkolne Koło „Jestem Wolontariuszem” pod kierunkiem Elżbiety Szomko tradycyjnie nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce reprezentowaną  przez nauczycielki Justynę Holsztyńską-Szerejko i Renatę Tołłoczko. Celem akcji była zbiórka w ramach akcji „Pomoc Kubie”, do której nauczycielki ZSI włączyły uczniów klas V-VIII ze wsparciem swoich wychowawców. Ogromnym wkładem w przeprowadzanej akcji […]

Ostatnie przygotowania do wyjazdu na Maltę uczniów sokólskiej „Zawodówki”

Etap przygotowań uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce do wyjazdu na staże, które odbędą na Malcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro” dobiegł końca. Były to pracowite miesiące dla wszystkich zakwalifikowanych do […]

LIII Sesja Rady Powiatu

LIII Sesja Rady Powiatu odbyła się dziś, 14 listopada. Sesję rozpoczęło przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 października 2018r. oraz sprawozdania Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego ; rozpatrzono projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości […]