Wiadukt nad torami przy ulicy Kryńskiej w Sokółce otwarty

Dzisiaj rano odbyło się uroczyste otwarcie wiaduktu nad torami przy ulicy Kryńskiej w Sokółce. Wartość inwestycji wyczekiwanej kilkadziesiąt lat to ponad 62 mln zł z czego 27,5 mln zł to wkład z budżetu Województwa Podlaskiego. Zarząd Województwa pozyskał także wsparcie rządowe w wysokości ponad 20 mln zł. 13,5 mln zł dołożyły do zadania spółki PKP… Czytaj Dalej Wiadukt nad torami przy ulicy Kryńskiej w Sokółce otwarty

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 listopada 2020r. Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: ” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- do drogi powiatowej nr 1323B” oraz w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Pięćset tysięcy złotych pozyskanych z PFRON-u pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy

 Wczoraj (24.11.2020 r.) została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez pełnomocnika Prezesa Zarządu PFRON – Grażynę Bogdańską, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego. Przedmiotem umowy była refundacja kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze wyposażenie stanowiska pracy ( kierowca, pełen etat) będzie… Czytaj Dalej Pięćset tysięcy złotych pozyskanych z PFRON-u pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka”

Tradycyjnie, jak każdego roku Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna świąteczną akcję ” O uśmiech i radość dziecka”  Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, świąt, na które czekają wszystkie maluchy. W związku z tym organizator akcji gorąco apeluje do społeczeństwa, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, spółek, przedsiębiorstw handlowych o ofiarność i pomoc w ufundowaniu paczek… Czytaj Dalej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozpoczął świąteczną akcję ,,O uśmiech i radość dziecka”

Powiat Sokólski pozyskał 98 000,00 zł dla szkół…

Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Sokólski pozyskał 98 000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dla następujących szkół: – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli – 14 000, 00 zł, –… Czytaj Dalej Powiat Sokólski pozyskał 98 000,00 zł dla szkół…

Spotkanie inicjujące projekt, którego celem jest realizacja i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ,,Platforma E-usług”

Spotkanie inicjujące projekt, którego celem jest realizacja i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ,,Platforma E-usług”

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego 10 listopada br. podpisał umowę z z firmą BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Łagodę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznego systemu informatycznego o nazwie Platforma E-usługi.

Realizacja i wdrożenie w urzędzie Starostwa oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sokólskiego systemu e-usług bedzie możliwe dzięki środkom finasowym pozyskanym przez Zarząd Powiatu w ramach projektu pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” w zakresie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji wynosi 2 301 243,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniesie 1 956 057,31 zł. Celem głównym projektu jest modernizacja usług świadczonych droga elektroniczną w wybranych jednostkach Powiatu Sokólskiego, usprawnienie usług oraz zwiększenie cyfryzacji w regionie.

W ramach projektu zostanie uruchomionych 15 e-usług publicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa wraz ze zintegrowanymi systemami dziedzinowymi. Opracowana zostanie wieloportalowa platforma, na której będą umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem projektu wraz z integracją z systemem e- PUAP.

W ubiegłym tygodniu odbyło się już spotkanie inicjujące projekt w którym wzięli udział przedstawiciele firmy BonaSoft oraz członkowie Zespołu Zadaniowego powołanego przez Zarząd Powiatu do realizacji projektu. Przed spotkaniem wszyscy członkowie Zespołu Zadaniowego zapoznali sie szczegółowo ze studium wykonalności e-usług czyli informacją o rodzaju planowanych  usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego.

     Podczas spotkania przedstawiciel wykonawcy przedstawił założenia projektu w formie prezentacji multimedialnej o następującej agendzie:  przedstawienie firmy​, cel projektu , harmonogram pracy, wykorzystywane narzędzia, najbliższe prace projektowe​. Omówiono  również sposoby komunikacji w projekcie i ustalono trzy oficjalne kanały komunikacji: mailowa, telefoniczna, za pomocą aplikacji Teams. Uzgodniono, że spotkania analityczne z zespołami merytorycznymi będą miały charakter zdalny i odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams. Podczas spotkania inicjującego zostały także ustalone zasady planowania kolejnych spotkań. Ustalono  minimalną częstotliwość spotkań na etapie analizy oraz produkty wynikowe w formie notatek, dokumentów oraz nagrań

       ,, Spotkanie inicjujące, które odbyło się z przedstawicielami  firmy BonaSoft z Wrocławia realizującą projekt miało charakter zapoznawczy. Członkowie Zespołu Zadaniowego zapoznali się  z tematyką projektu,pokrótce zostały przedstawione wszystkie e-usługi, które będą realizowane w ramach wdrożenia. Czeka nas oczywiście jeszcze seria spotkań, tym razem merytorycznych. E-usługi wdrażamy przede wszystkim dla mieszkańców, którzy będą z nich korzystać. Mają one na celu usprawnienie wszelkiej komunikacji z urzędem, innymi jednostkami podległymi, dokonywanie płatności, informowanie o nowych wydarzeniach czy zmianach w urzędzie. Jedną z e-usług będzie też E-Dziennik, którym zostaną objęte szkoły dla których jednostką prowadzącą jest Powiat Sokólski. W ciągu najbliższego miesiąca czeka nas bardzo dużo spotkań analitycznych, bo przygotowujemy już analizę, więc ten czas będzie bardzo intensywny dla zespołów merytorycznych”- mówiła po spotkaniu Joanna Ragin specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych z firmy BonaSoft

      ,, Podjąłem się pełnienia funkcji koordynatora Zespołu Zadaniowego do realizacji e-usług, gdyż chcę wykorzystać przy cyfryzacji administracji Powiatu Sokólskiego  swoją wiedzę oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Bardzo mi zależy,  aby Starostwo Powiatowe w Sokółce  jak i jednostki podległe  były urzędami w których  poziom obsługi  klientów spełniał oczekiwania  dzisiejszych realiów globalnej cyfryzacji i dawał możliwość załatwienia spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu” – mówił Daniel Supronik koordynator Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu oraz dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

oprac. IC

foto KG

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2020 r.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są w dniach 22–26 listopada od 1972 roku. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi i czas okazania wdzięczności za przekazanie krwi „cząstki siebie” na rzecz osób chorych, często z zagrożeniem życia.          Z tej okazji Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce wszystkim Honorowym Krwiodawcom składa… Czytaj Dalej Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2020 r.