Egzaminy zawodowe w ZSZ w Sokółce

W dniach 10 – 12 stycznia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wzięli udział w etapie pisemnym i praktycznym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Informatycy zdawali kwalifikację E.14, mechanicy – M.44, zaś fryzjerki A.23. Ostateczne wyniki egzaminów będą znane 23 marca 2018 roku. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie […]

Dzień Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

W kinie „Lotos” odbył się apel z okazji Dnia Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej– Generała Nikodema Sulika. Część artystyczną przygotowali uczniowie szkoły pod opieką merytoryczną pani prof. Edyty Budnik, pani prof. Joanny Pigiel i pani prof. Urszuli Puczyńskiej. Następnie nastąpiło podpisanie umowy o współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, którą reprezentował pan […]

Wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów dla uczestników projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5/2018 Komitetu Sterującego, z dnia 17 stycznia 2018 r., termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do Punktów Obsługi Uczestników Projektu przez potencjalnych Uczestników projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” (w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2), którzy w dniu 15 stycznia 2018 r. utworzyli […]

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce w Bolonii

14 stycznia 30 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Doświadczenie kluczem do sukcesu” wyruszyło w podróż do Bolonii. Pierwszy etap minął dość szybko. Autokar przewiózł wszystkich na lotnisko Chopina w Warszawie, gdzie […]

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w roku szkolnym 2017/2018 został zakwalifikowany do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne […]

„Matematyka stosowana” – Konkurs Politechniki Białostockiej

Tylko do 19 stycznia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do konkursu „Matematyka stosowana”. Zwycięzcy otrzymają indeksy na dowolny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Białostockiej.     Konkurs „Matematyka stosowana” to niezwykła okazja do zmierzenia się z własnymi umiejętnościami z zakresu zastosowania matematyki w praktyce. W finale konkursu uczestnicy odwiedzą poszczególne wydziały uczelni i będą […]

Konkurs gastronomiczny – „Gotuj z klasą”

12 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych odbył się szkolny etap konkursu „Gotuj z klasą” współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Koordynatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. W konkursie wzięły udział trzy dwuosobowe zespoły. Ich pracy i zmaganiom przyglądała się Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: […]

Turniej w Mińsku Mazowieckim – Combat Sports Academy

Wczoraj pięciu naszych kickboxerów rywalizowało podczas turnieju w Mińsku Mazowieckim. Zawody te potraktowaliśmy jako przetarcie przed sezonem startowym. Dla kilku chłopaków był to debiut w turnieju. Najlepszy wynik uzyskał Patryk Burak zajmując drugie miejsce w K-1 do 70 kg. O krok od medalu był Michał Sawaniewski, który stoczył trzy mocne walki, niestety przegrywając w ostatniej […]