Bez kategorii

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie terapii kontakt z koniem dla osób uciekających z Ukrainy, uczestników projektu pn.: „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”. Szczegóły oferty w załączniku, zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu pn.: ” Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” poszukuje osób do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych. Szczegółowe informacje w załączniku. Zapraszamy do współpracy.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z realizacją projektu pn.: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” poszukuje osób do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje w załączniku. Zapraszamy do współpracy.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do współpracy psychologów. Szczegółowe informacje w załączniku. Zapraszamy do składania ofert.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do Programu AOON- 2023. Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby PCPR w Sokółce, pokój nr 11, od godziny 8.00 DO 14.00. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Informator teleadresowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zamieszcza informator teleadresowy zawierający dane organizacji oraz instytucji świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top