Bez kategorii

Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” zaprasza do współpracy psychologów. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy do współpracy.

Informacja o stypendiach edukacyjnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Już wkrótce Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna zdolnym uczniom stypendia edukacyjne. Mogą się o nie ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października 2023 …

Informacja o stypendiach edukacyjnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego Czytaj więcej »

W dniu wspomnienia św. Proroka Eliasza, przypadającego 2 sierpnia, w Jacznie zgromadziły się tłumy wiernych

Z tej okazji do Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przybyło aż kilkunastu duchownych i wielu gości. – Święto to żyje w sercach tutejszych wiernych. Wielu z nich pamięta jeszcze dawną, drewnianą cerkiew, która spłonęła w 1985 roku, a do której przychodzili jako dzieci i osoby młode. Dlatego też nadal tłumnie tutaj przyjeżdżają i wznoszą modlitwy do Najwyższego, …

W dniu wspomnienia św. Proroka Eliasza, przypadającego 2 sierpnia, w Jacznie zgromadziły się tłumy wiernych Czytaj więcej »

Informatory teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przekazuje zaktualizowane bazy teleadresowe zawierające dane placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego udzielającym wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Informator teleadresowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zamieszcza aktualny informator teleadresowy instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top