Jubileusz 60-lecia Waldemara Gieniusza

W poniedziałek 18 marca   w Kawiarni ‘’Lira’’ odbył się Jubileusz 60-lecia piastowania przez Waldemara Gieniusza  funkcji Prezesa Terenowego Koła Związku Hodowców Koni w Sokółce. Pan Waldemar Gieniusz był jednym z najbardziej znanych hodowców koni typu sokólskiego, który prowadzi gospodarstwo w miejscowości Geniusze obok Sokółki. Od początku swojej działalności był wielkim miłośnikiem dorodnych ogierów, a jego […]

Komunikat Końcowy V Szachowych Mistrzostw Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty 17-03-2019 Sokółka

W niedzielę 17 kwietnia 2019r. w SP nr 1 w Sokółce, odbyły się V Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty. Organizatorem turnieju był LUKSz „Orient” Sokółka, a doskonałe warunki do gry, zapewniła nam Dyrekcja Szkoły nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce udostpęniając nam halę sportową i inne niezbędne pomieszczenia. Nad przebiegiem zawodów czuwał […]

Koncert Pasyjny w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Wczoraj w Sanktuarium św Antoniego Padewskiego w Sokółce odbył się wyjątkowy koncert pasyjny. Na program złożyły się: medytacja księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”. Udział w wydarzeniu wzięli: znany aktor teatralny i filmowy Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble (muzycy – liderzy Baltic Neopolis Orchestra). Dopełnienie całości stanowiła […]

Dzień Krwiodawstwa w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

W Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce odbył się dzień oddawania krwi realizowany w ramach projektu ‘’krew z krwi’’. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady ‘’Zwolnieni z teorii’’ Projekt ‘’krew z krwi’’ jest skierowany do osób, które ukończyły lub wkrótce ukończą 18 lat. Projekt ma za zadanie uświadomić młode, jak i starsze pokolenie z naszego […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 13 marca 2019 r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019 – 2033. Przygotowano również projekty zmieniające uchwały w sprawach powołania: Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, […]

JANÓW: Dzień Kobiet z tkaniną w tle

W Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie odbyło się spotkanie twórczyń ludowych, na którym świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz ogłoszenie XXVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową. Tegorocznym tematem zmagań przy krosnach będzie „Sad”. W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje z Panem Wojciechem Kowalczukiem – etnografem z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mające na celu omówienie tematyki konkursu […]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B

Dzisiaj została podpisana umowa między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Kazimierza Łabieńca, Gminą Krynki reprezentowaną przez Burmistrz Krynek Jolantę Gudalewską a wykonawcą – firmą UNIBEP S.A. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania – „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany” na […]