IV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Powiat Sokólski przystąpił do Związku Powiatów Polskich. Ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające powiaty, miasta na prawach powiatu, wspiera ideę samorządu terytorialnego, integrowanie oraz obronę wspólnych interesów. Za przystąpieniem do Związku głosowali wszyscy radni. To nie wszystkie projekty nad którymi wczoraj głosowano.  Radni rozpatrzyli pozytywnie projekty uchwał: – Zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; […]

Przekazanie sprzętu sportowego Klubowi Karate Kyokushin

Rękawice, worki treningowe, tarcze treningowe tym nowym sprzętem może się cieszyć klub Karate Kyokushin. Wczoraj odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu sportowego, który został zakupiony z przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Sokółce dofinansowania. Uroczystość rozpoczęła się przed sprawdzianem egzaminacyjnym karateków na stopnie Kyu. Nowy sprzęt treningowy pomoże dzieciom rozwijać pasje i umiejętności. Klaudia Galej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuję o rozpoczęciu naboru kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą […]

Jubileuszowe spotkanie ekumeniczne

11 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyło się jubileuszowe, bo już 10 spotkanie ekumeniczne. Obecnych gości powitała Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Andronik, mówiła- „Mieszkamy w takim miejscu naszego kraju, gdzie spotykają się różne kultury i wyznania. Mieszkamy i żyjemy obok siebie, katolicy i wyznawcy prawosławia. Tradycją się już stało, […]

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej

W miejscowości Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1273B ( Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mikowce). Starosta Sokólski powitał zebranych licznie samorządowców, dyrektorów instytucji, przedstawicieli służb mundurowych, księży oraz wszystkich, którzy przybyli na uroczyste otwarcie drogi. Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował wszystkim za trud włożony w powstanie drogi, powiedział […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu

10 stycznia w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego przyjęto wniosek o zwołanie sesji z następującymi projektami uchwał w sprawie: Przystąpienia do Związku Powiatów Polskich; Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Zmiany statutu SP ZPO w Krynkach; Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej […]

Konferencja pt. ‘’Przez kompetencje do przyszłości- propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne’’

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce trwa konferencja pt. ‘’Przez kompetencje do przyszłości- propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne’’,  której organizatorem jest Starosta Sokólski Piotr  Rećko oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej. Tematyka konferencji była bardzo szeroka – pojawiły się na niej zagadnienia: ‘’Przez kompetencje do przyszłości-propozycje wspierania […]