Zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W kawiarni „Lira” w Sokółce odbył się wczoraj rejonowy zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podsumowano ogólną działalność związku, a szczególnie ostatnią kadencję zarządu i wraz z jej zakończeniem, wybrano nowy zarząd. Debatowano także nad sensem istnienia rad seniorów w gminach, sposobami pozyskania nowych członków, a także nad powodami dla których niektórzy członkowie odchodzą, oraz […]

Z okazji Dnia Straży Granicznej…

Z okazji Dnia Straży Granicznej wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom SG życzę wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę Państwu aby służba była niegasnącym źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Starosta Sokólski Piotr Rećko Share

Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy dobrowolnie […]

ZSR w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce z akredytacją Podlaskiego Kuratora Oświaty Decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce otrzymało akredytację placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zdaniem Podlaskiego Kuratora Oświaty placówka  […]

Spotkanie z muzeum – zajęcia edukacyjne

18 kwietnia uczniowie klasy VI, VII SPU oraz III GU w ramach realizacji ośrodka pracy: instytucje kulturalne odwiedzili nasze sokólskie muzeum. Ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone przez panią Aleksandrę Plutę przybliżyły nam pracę i funkcję muzeum. Uczestnicy poznali znaczenie nowych trudnych słów: eksponat, inwentaryzacja, księga inwentarzowa, karta inwentarzowa. Korzystając technologii informacyjnej na miarę XXI wieku odwiedzili […]

Żonkilowa kwesta

6 maja uczniowie naszej szkoły kwestowali na rzecz hospicjum domowego dla dzieci białostockiej Fundacji „Pomóż im”, pod opieką której znajdują się również chorzy z Sokółki. Zebrana kwota to 1744,78 zł Nasi wolontariusze Patrycja Jurzenia, Gabrysia Mozolewska (kl. I d), Jaonna Zielenkiewicz, Patrycja Prokopczyk (kl. I a) oraz nasze absolwentki Weronika Sewastianik i Magdalena Sołowiej zbierali […]