Program Pajacyk na rok szkolny 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pajacyk na rok szkolny 2018/2019”. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2018 roku poprzez formularz elektroniczny: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie […]

Manewry klas mundurowych

W dniu 19.06.2018 r., klasy mundurowe naszej szkoły uczestniczyły w manewrach przeprowadzonych przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej w Bazie Harcerskiej „ Kamionek” w Kamiennej Nowej. Zajęcia prowadzili: ppor. Karol Socik, sierż. Karol Pskowski, st. sierż. Maciej Jaźwiński. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki oraz jak przetrwać w […]

XLVIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XLVIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęła się przyjęciem protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu z dnia 25 maja 2018r. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami przedstawiła Alicja Rysiejko- Członek Zarządu. Następnie przedstawiono Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielnego […]

Klasa mundurowa na ćwiczeniach Strażaków

20.06. klasy II d o profilu mundurowym brała udział w ćwiczeniach Strażackich w Białousach na plantacji borówki. Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w ćwiczeniach jako statyści symulując ofiary wybuchu. Dla strażaków była to okazja do doskonalenia umiejętności zawodowych a dla naszej młodzieży fantastyczna przygoda. Opiekunowie: Iwona Grzybowska – dyrektor szkoły, Bożena Marcińczyk – nauczyciel wychowania fizycznego.

MANEWRY W KAMIENNEJ NOWEJ

W dniach 18–20 czerwca klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce uczestniczyła w manewrach, które po raz kolejny odbyły się w bazie harcerskiej w Kamiennej Nowej. W programie obozu były między innymi zajęcia z Policją, 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej  oraz zajęcia sportowe.  Podczas pobytu młodzież miała możłiwość uczestniczyć w zajęciach z psem […]

Edukacja za Bony. Podpisywananie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

Edukacja za Bony. Podpisywananie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia” Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot podpisali kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie Bonów na Szkolenia w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” […]

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” Przemysław Rabiczko, uczeń ZSR w Sokółce, staż w gospodarstwie rolnym (fot.) Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w stażu? Chciałem nauczyć się zawodu i udoskonalić swoje umiejętności. Dzięki takiemu stażowi można zobaczyć, jak to wszystko wygląda „od kuchni’’. […]