Ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

„ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” Tymi słowami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce 13 marca 2019 r. Krzysztof Szczebiot oraz Michał Borowski złożyli uroczyste ślubowanie. Słowami przysięgi zapieczętowali pełnienie obowiązków pracowniczych w Starostwie Powiatowym.      

Promesa na realizacje programu Senior +

Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicją Rysiejko i Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Anną Aniśkiewicz odwiedzili wczoraj Podlaski Urząd Wojewódzki. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczyli podlaskim samorządowcom promesy w ramach programu Maluch + oraz Senior +. Wśród beneficjentów znalazł się wniosek […]

Wymiana uczniów w ramach projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”

11 marca 2019 roku w ramach kolejnego etapu projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus + rozpoczęła się wymiana młodzieży. Pierwsze spotkanie kadry pedagogicznej z krajów partnerskich odbyło się w listopadzie 2018 roku. Tym razem do naszej miejscowości trafiły 9-osobowe grupy uczniów z Grecji i Turcji, którymi opiekuje 18 wychowanków z naszej szkoły. […]

XII Podlaski Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym

Marzec to, jak co roku, czas zmagań konkursowych. W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie naszego Ośrodka przystąpili do XII Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym. Udział w tym konkursie, o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 46 w Białymstoku, od kilku lat jest naszą wiosenną tradycją. Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Grażyna, […]

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

W Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce jak co roku odbyła się akademia przygotowana przez koło artystyczno-recytatorskie z okazji dnia kobiet i mężczyzn. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce Pani Anna Dorota Cilulko która przywitała uczniów, gości i grono pedagogiczne. Następnie głos zabrał członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Pan Jerzy Białomyzy który złożył wszystkim serdeczne […]

Szkolenie dla rolników

W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się szkolenie dla rolników  zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Było to szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem nowej aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus oraz obsługi aplikacji Portal IRZ-plus. Klaudia Galej