Szkolenie „Bezpieczna Szkoła” w sokólskiej „Zawodówce”

7 listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyło się szkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w ramach programu „Bezpieczna szkoła”. Tematyka szkolenia była związana z zagrożeniami współczesnej szkoły i z procedurami reagowania w sytuacji zagrożenia. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia były przeprowadzane przez panów: pułkownika rezerwy doktora Krzysztofa Danielewicza, Marka […]

Powiatowy Konkurs „100 PYTAŃ NA 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”.

5 listopada w Zespole Szkół w Sokółce odbył się Powiatowy Konkurs „100 PYTAŃ NA 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”. Celem konkursu było: uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018 oraz rozwijanie indywidualnych umiejętności poznawczych uczniów z dziedziny […]

Warsztaty dla grupy wsparcia ”Przystanek Nadzieja”

W Pracowni Fryzjersko-Kosmetycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odbyły się warsztaty kosmetyczne przygotowane specjalnie dla grupy wsparcia „Przystanek Nadzieja” oraz zaprzyjaźnionych kół wolontariuszy. Nad wykonywaniem mydeł oraz musujący kul do kąpieli czuwała pani Elwira Zabłocka oraz pani Jolanta Siemieniako. Tradycyjnie pomocą służyli uczniowie: Adrian Borowski, Agata Marculewicz oraz Joanna Bartulewicz. Dzieci i młodzież z pomocą […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 06.11.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekty uchwał na najbliższą Sesję Rady Powiatu – zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018; – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033; – zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; – rozpatrzenia skargi na Starostę; – […]

Hymn dla Niepodległej

11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. To niepowtarzalne wydarzenie w stulecie odzyskania niepodległości połączy Polaków w jedną, biało-czerwoną rodzinę. W Sokółce zostanie odśpiewany Hymn Państwowy w ramach akcji ‘’Hymn dla niepodległej’’ o godz. 12:00  podczas obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę […]

Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejne umowy […]

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I

W Starostwie Powiatowym w Sokółce została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ‘’Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I ‘’między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Gminą Suchowola reprezentowaną przez  Michała Grzegorza Matyskiela- Burmistrza Suchowoli. Kwota przetargu wynosi 1 603 435,87. 330 000 zł Powiat Sokólski pozyskał, jako dotację w […]