II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość”.

  W imieniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkie chętne, śpiewające osoby do udziału w konkursie “Pieśni Patriotycznej”, który odbędzie się w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość”. Laureaci będą mieli zaszczyt wystąpić na uroczystej Gali 13.10.2018r i scenie w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Repertuar patriotyczny, interpretacja […]

Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej przez młodzież z sokólskiej „Zawodówki”

Początek roku szkolnego zawsze się kojarzy z rocznicą wybuchu II wojny światowej, z dniem 1 września 1939 roku. Po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego i po spotkaniach z wychowawcami klas delegacja uczniów naszej szkoły w składzie: Kamila Chorąży (IV Tf) i Paulina Żukiewicz (II Tf) wraz z dyrektorem Grzegorzem Zalewskim i nauczycielem historii Sylwestrem Pakuła udała […]

Podpisane porozumienia z Wójtem Gminy Kuźnica

Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i członka zarządu Alicję Rysiejko a Gminą Kuźnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasza. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego ‘’ Dożynek Gminnych w Kuźnicy’’ z przeznaczeniem na organizację i nagrody uczestnikom konkursów i zawodów sportowych organizowanych w ramach dożynek.

Powstanie grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi […]

Podpisanie porozumienia Parafią Prawosławną Narodzenia N.M.P. w Krynkach

Podpisanie porozumienia między Powiatem Sokólskim reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego i Członka Zarządu Alicję Rysiejko oraz Parafią Prawosławną Narodzenia N.M.P. w Krynkach, z siedzibą ul. Cerkiewna 5, 16-120 Krynki reprezentowanym przez Ks. Piotra Charytoniuka. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia […]

Podpisanie umów na bony szkoleniowe

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota podpisał dziś umowy z uczestnikami projektu o przyznanie bonów na szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego […]

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.                    

Informacja

Informacja dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2018 roku Celem skutecznego zwalczania wścieklizny – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów samolotów, -w planowanym terminie:                                        OD 15 WRZEŚNIA DO […]