Spotkanie Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Sokółce

Geodeci mieli okazję dzisiaj spotkać się w większym gronie. Dzisiaj, w sali konferencyjnej starostwa  odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Koła SGP za rok 2018.  Po dyskusji zebranych, przyjęto zamierzenia Koła w 2019 roku. W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko w spotkaniu wziął udział Członek Zarządu Jerzy Białomyzy.  

„Uczniowie klasy mundurowej pamiętajcie, że mundur zobowiązuje (…) także do dawania świadectwa bycia dobrym człowiekiem”,  czyli o ślubowaniu I klasy mundurowej w LO w Dąbrowie Białostockiej

„Uczniowie klasy mundurowej pamiętajcie, że  mundur zobowiązuje (…) także do dawania świadectwa bycia dobrym człowiekiem”,  czyli o ślubowaniu I klasy mundurowej  w LO  w Dąbrowie Białostockiej Ślubowanie to najważniejsza i najbardziej wzruszająca uroczystość w życiu ucznia pierwszej klasy mundurowej. W Zespole Szkół im. gen. N. Sulika miała ona miejsce 22.02.2019 r. w pięknie i klimatycznie […]

Turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego

20 lutego 2019 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce reprezentacje siatkarzy Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespołu Szkół w Sokółce rozegrały turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Obie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze, niegościnnie wygrywając wszystkie spotkania z przybyłymi do Sokółki ekipami z ZS CKR Janów i  ZSZ […]

Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Elizy Orzeszkowej

7 lutego młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce przystąpiła do Szkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Elizy Orzeszkowej. Był to jeden z etapów obchodów Dnia Patrona w Zespole Szkół Zawodowych. Wcześniej uczniowie zapoznali się z biografią E. Orzeszkowej i obejrzeli film „Nad Niemnem” na podstawie powieści tej autorki. Najlepszym okazał się uczeń klasy I T […]

Młodzi poznają ofertę edukacyjną ZSZ w Sokółce

22 lutego Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Boguszach wraz z wychowawcami. Przybyli goście zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły i realizowanymi projektami zagranicznymi, obejrzeli pracownie przedmiotowe i zawodowe, a także wzięli udział w warsztatach wytwarzania kul do kąpieli. Chętne osoby mogły skorzystać też […]

Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia” Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejne umowy […]