Dzień Języków Obcych w Sokólskim SOSW

W dniu 22 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty ogólnoszkolne poświęcone „Językom Obcym”. W tym roku uczestnicy spotkania poznali komunikację alternatywną i wspomagającą. Organizatorki zapoznały uczniów z językiem migowym, systemem Braille’a oraz piktogramami. Mimo ze w naszej szkole niektórzy uczniowie używają języka gestów i piktogramów, nie zawsze wszyscy wiedzą o co im […]

Uczelnie w powiecie

Na hali sportowej Sokólskiego Liceum odbyła się prezentacja uczelni, które chciały zainteresować uczniów swoją ofertą edukacyjną. Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się więcej o ofercie Akademi, nie tylko z województwa Podlaskiego, mieli możliwość odwiedzić stoiska takich uczelni jak: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna […]

Bawili się pomagając

Fotorelacja z Charytatywnego Balu Karnawałowego pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Wkrótce szczegóły z przebiegu Balu.

Podpisanie Porozumienia

W gabinecie Starosty Sokólskiego 25 lutego 2019 r zostało podpisane porozumienie  pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Jerzego Białomyzego, a Niezależnym Dwutygodnikiem Lokalnym „Wieści Podlaskie” reprezentowanym przez Wiesława S. Sokołowskiego Redaktora Naczelnego. Przedmiotem porozumienia było ufundowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego pucharu dla uczelni, która zaprezentuje najciekawsze stoisko na XVII Prezentacjach […]

BONY NA SZKOLENIA – Wznowienie rekrutacji do projektu 28.02.2019 r. o godz 9:00

BONY NA SZKOLENIA – Wznowienie rekrutacji do projektu 28.02.2019 r. o godz 9:00 Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

V Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Piątkowa, V Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Piotra Rygasiewicza. Następnie, zostało przedstawione sprawozdanie  Starosty z pracy Zarządu  – przedstawił je Członek Zarządy Powiatu Jerzy Białomyzy. Radni wysłuchali również sprawozdania starosty z wykonania uchwał rady Powiatu za II półrocze 2018r (przedstawiła je Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś), sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa […]