Spotkanie wigilijne w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przystanek Nadzieja”

Nasi wolontariusze nie zawiedli. 13 grudnia Klub Wolontariusza działający przy SOS-W w Sokółce pod opieką dyrektora Elżbiety Szomko kolejny raz współorganizował spotkanie wigilijne grupie wsparcia „Przystanek Nadzieja” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Barka” w Sokółce i zaprzyjaźnionymi Klubami Wolontariuszy ze szkół i przedszkoli. Było oczywiście czytanie Ewangelii oraz poezji związanej z tematyką świąteczną. Przy dźwiękach kolęd […]

Spotkanie opłatkowe w SOSW w Sokółce

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyła się uroczysta wigilia. Gościł na niej Starosta Sokólski Piotr Rećko, P.O. Dyrektora PCPR Alicja Rysiejko oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz. Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem jasełek przygotowanych przez uczniów i nauczycieli.  Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się opłatkiem i […]

Posiedzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, na której omówiono aktualne problemy rolnictwa oraz przedstawiono sprawozdanie zarządu. W spotkaniu wziął udział Starosta Sokólski Piotr Rećko, który poruszył tematykę kół łowieckich: Jesteśmy do państwa dyspozycji. Współpraca Izby w zakresie kół łowieckich, współpraca rolników z łowczymi powinna być kontynuowana. Powinniśmy […]

Talenty dąbrowskiego pióra, czyli o promocji najnowszej szkolnej publikacji

Dn. 11 grudnia 2018 w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce  promocja publikacji „Literackie talenty dąbrowskiego LO”. Tomik zawiera  wiersze, felietony, eseje i opowiadania utalentowanych literacko uczniów. Wiele utworów było pisanych do szuflady, niektóre wysyłane na różnorodne twórcze rywalizacje a inne to prace, nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich. Wśród autorów […]

Podpisanie umów z uczniami w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

W dniu 20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami czterech szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu […]

Wyłoniono uczestników zajęć dodatkowych i dodatkowych zajęć wyrównawczych w ramach projektu pn: „Kompetentni i wykwalifikowani”

12 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]

Spotkanie opłatkowe osób starszych i samotnych w Dąbrowie Białostockiej

Spotkani opłatkowe w restauracji „na Skarpie” zgromadziło wczoraj przy jednym stole osoby starsze oraz samotne. Księża Wacław Lewkowicz oraz Piotr Hańczaruk pomodlili się razem z wiernymi i przełamali się opłatkiem wspólnie z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Członkami zarządu Jerzym Białomyzym i Romualdem Gromackim. Fragment z Ewangelii św. Łukasza odczytał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Spotkanie umiliły […]

Opłatek WTZ w Dąbrowie Białostockiej

Te wasze serce które są pełne miłości są ugruntowane na miłości Boga. Niech te święta przyniosą kolejny, dobry rok – tymi słowami witał uczestników spotkania Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Uczestnicy Dąbrowskich  Warsztatów Terapii Zajęciowej spotkali się dzisiaj na spotkaniu opłatkowym. Zebrani przełamali się opłatkiem z przedstawicielami starostwa: Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym […]