Komunikaty

Pomoc prawna dla Ukrainy w ochronie zdrowia – ważne komunikaty i informacje

„Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy w tym strasznym wojennym czasie, a nie znają języka polskiego rusza Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka z dyżurem psychologa mówiącego po ukraińsku. Od dziś (2 marca) przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się …

Pomoc prawna dla Ukrainy w ochronie zdrowia – ważne komunikaty i informacje Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 20 stycznia 2022 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. wynosi 100 000 zł. Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Informacji dotyczących konkursu …

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU Czytaj więcej »

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 +

           INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że od dnia 01 stycznia 2022r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyjmowania oraz obsługi świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo rodzicom zastępczym do dodatku wychowawczego, o którym …

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 + Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2021 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), Powiat Sokólski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sokólskiego. (treść ogłoszenia do pobrania pod adresem: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-posteowania-o-udzielenie-zamowienia-lub-bezposredniego-zawarcia-umowy-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.html

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry