Komunikaty

UWAGA!!! Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór Sidra w Powiecie Sokólskim” informuje się o utrudnieniach występujących na trasie Nowy Dwór – Sidra. W okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 20 …

UWAGA!!! Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra Czytaj więcej »

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sokółce wpłynęła oferta Fundacji FUCCO z siedzibą w Poniecu, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Nieodkryty Powiat Sokólski”. Wnioskowana kwota na realizację zadania to 7 500 zł.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Szczegóływ załączeniu. LINK DO bip

Wykaz dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego dla klubów sportowych w 2023 r.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu dnia 29 marca 2023 r. dokonał wyboru następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości: Poniżej link do BIP: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2023.html

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 27 stycznia 2023 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych zakresie rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego. Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2023 r. wynosi 200 000 zł. Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia …

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 27 stycznia 2023 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego Dotacja, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może zostać udzielona pod warunkiem otrzymania …

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW Czytaj więcej »

Ogłoszenie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE PROWADZI NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE MOŻESZ STWORZYĆ DZIECIOM SZCZĘŚLIWY DOM !!! Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne które:                                               – zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu …

Ogłoszenie Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top