Komunikaty

Informacja

Starosta Sokólski informuje, że od dnia 12 września 2022 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Białostockiej zostaje przeniesiony z obecnej siedziby w Internacie Zespołu Szkół do Ośrodka Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Sulika 4a, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Zmiana organizacji ruchu

Starostwo Powiatowe w Sokółce zawiadamia, że w dniu 3.09.2022 od godziny 6:00 do 4.09.2022 do godziny 18:00 nastąpi zmiana  organizacji ruchu na ulicach Piłsudskiego i Wróblewskiego w Sokółce według załączonego planu  

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej …

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Poniżej link do ogłoszenia w BIP:http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/ochronazabytkow/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2022-r.html

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry