Komunikaty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w drodze oględzin oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu sokólskiego. Z dnia 28 grudnia 2020 Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy, i zaadresować do zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w …

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Czytaj więcej »

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów: MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MODUŁ II         …

Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry