Poznaj Polskę

Powiat Sokólski pozyskał w roku 2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki kwotęw wysokości 78 282,00 zł na realizację rządowego przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Piotra Rećko Starosty Sokólskiego oraz Zarządu Powiatu Sokólskiego, szkoły otrzymały wsparcie finansowe jako wkład własny, na realizację ww. przedsięwzięcia, w łącznej wysokości 19 570,50 zł. W ramach zadania […]

Poznaj Polskę Czytaj więcej »