Rekrutacja do projektu Erasmus+ czas start ❗️❗️❗️


Powiat Sokólski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie w ramach mobilności zagranicznej.
Uczniowie klas o profilach gastronomicznym, informatycznym i handlowym szkół: – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, – Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, – Zespół Szkól w Suchowoli, – Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. placówek, rozpoczynamy rekrutację uczestników i nauczycieli do projektu w ramach mobilności zagranicznej Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ❗️❗️❗️

Jeżeli chcesz się znaleźć w gronie uczniów naszego powiatu, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej do Grecji, wypełnij zgłoszenie i przekaż w terminie do dnia 05.09.2022 r. do sekretariatu swojej szkoły.
Planowana data wyjazdu10.10.2022 r. – 21.10.2022 r.*


Podczas wyjazdu będziemy uczestniczyć w warsztatach i zajęciach. Poznamy grecką kulturę i zwyczaje, podniesiemy kompetencje językowe i społeczne oraz nawiążemy nowe znajomości.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Regulaminie Rekrutacji.


*termin może ulec zmianie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top