Rozpoczęła się rekrutacja do programu Erasmus+

Powiat Sokólski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135402, realizowanym w ramach projektu ERASMUS+,  Mobilność uczniów i kadry (KA121), Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), współfinansowanego przez Unię Europejską.

Udział w projekcie mogą wziąć uczniowie klas o profilach: gastronomicznym, informatycznym i rolniczym następujących placówek:

– Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,
– Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzyńskiego-Hubala w Sokółce,
– Zespół Szkół w Suchowoli,
– Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce,

oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. placówek.

Mobilność 25 uczniów i 4 opiekunów w Grecji planowana jest w terminie od 2 czerwca do dnia 15 czerwca 2024 r. Uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach przez 10 dni. Dwa pełne dni oraz czas po praktykach, zostanie przeznaczony na realizację programu kulturowego, który zakłada poznanie kultury i tradycji Grecji. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić najważniejsze zabytki i atrakcje Riwiery Olimpijskiej.

Mobilność 18 nauczycieli w Grecji planowana jest w terminie od 7 lipca do dnia 20 lipca 2024r.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zamieszczamy jako załączniki.

Można je też dostać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej organizatora lub ww. placówki edukacyjnej. Rekrutacja potrwa do 10 kwietnia 2024 roku.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top