Rusza rekrutacja do programu Erasmus+

Powiat Sokólski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062549, realizowanym w ramach projektu ERASMUS+,  Mobilność uczniów i kadry (KA121), Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), współfinansowanego przez Unię Europejską.


Udział w projekcie mogą wziąć uczniowie klas o profilach: gastronomicznym, logistycznym i rolniczym następujących placówek:

– Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,
– Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzyńskiego-Hubala w Sokółce,
– Zespół Szkół w Suchowoli,
– Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce

oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. placówek.

Poznamy włoską kulturę, zwyczaje, podniesiemy kompetencje językowe i społeczne oraz nawiążemy nowe znajomości.

Wyjazd zagraniczny odbywać się będzie w terminie od 14 maja do dnia 27 maja 2023 r. Praktyki zawodowe we Włoszech trwać będą od 15 do 26 maja 2023. Wyjazd planowany jest na 14 maja, a powrót na 27 maja 2023 r.


Termin wyjazdu może ulec zmianie.


Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zamieszczamy jako załączniki. Można je też dostać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej placówki. Należy złożyć je do 24 marca 2023 roku w sekretariacie szkoły.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top