pcpr sokółka

Ogłoszenie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE PROWADZI NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE MOŻESZ STWORZYĆ DZIECIOM SZCZĘŚLIWY DOM !!! Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne które:                                               – zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu …

Ogłoszenie Czytaj więcej »

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 31.12.2022 r. projektu pn.: „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” istnieje dalsza możliwość kontynuacji działań projektowych dla osób w wieku 60+ oraz z niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Klubu „Senior+”, ul. Lelewela 1C, …

Informacja Czytaj więcej »

Informacja o wycofaniu urządzeń typu fax od dnia 01.01.2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce uprzejmie informuje, iż wycofał z użytku urządzenie typu faks. Pozostałe sposoby komunikacji tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub osobiście pozostają bez zmian. Poczta e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl Telefony: (85)711-08-62 kancelaria, (85)711-08-23, (85)711-08-43, (85)711-08-83, (85)711-08-61

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top