PCPR

Zaproszenie do składania ofert- usługa w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu: „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”

    Zapytanie ofertowe diagnoza potrzeb Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

Zaproszenie do składania ofert- usługa w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu: „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” Czytaj więcej »

Wydłużenie terminów składania wniosków w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

wzor_-_WNIOSEK_o_dofinansowanie oświadczenie – WNIOSKODAWCA oświadczenie – PEŁNOMOCNIK Oświadczenie DZIECKO

Wydłużenie terminów składania wniosków w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Czytaj więcej »

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH             W terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, tj. 30 listopada 2021 r.  można składać wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Czytaj więcej »

PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informujemy, że korespondencja do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, dostarczana jest: w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, marsz. Józefa Piłsudskiego 8,       16-100 Sokółka lub w wersji elektronicznej na adres: sokolka@sokolka-powiat.pl lub osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, tj.   

PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI_AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Z dniem 10 października 2020 r. upływa termin składania wniosków na dofinansowanie nauki!!! Wnioski należy składać poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (System Obsługi Wniosków). W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Poniżej pomocne linki instruktażowe: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet    

UWAGA STUDENCI_AKTYWNY SAMORZĄD 2020 Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top