PCPR

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o naborze rodzin zastępczych i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka, Sidra, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału …

Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny” Czytaj więcej »

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Rodzaj dotacji budżetowej: dofinansowano  ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania 190 110,00 zł Wartość całkowita: 190 110,00 zł Opis projektu: Celem projektu jest …

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 Czytaj więcej »

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – Edycja 2022 DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 Dofinansowanie 144 000,00 zł Całkowita wartość 144 000,00 zł 1.Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz …

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry