< Wróć do E-Usług

E-Formularze

Usługi

Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków: – zawody sportowe ,rajdy, wyścigi, – zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-wykorzystanie-drog-w-sposob-szczegolny

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob

Uzyskanie licencji

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zlozenie-wniosku-o-wydanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zmiana-zaswiadczenia-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne-wykonywane-w-krajowym-niezarobkowym-przewozie-drogowym-osob-lub-rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne-wykonywane-w-krajowym-niezarobkowym-przewozie-drogowym-osob-lub-rzeczy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-usuniecia-awarii-urzadzen-infrastruktury

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy / obiektu budowlanego (w tym sieci infrastruktury, przyłączy), zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/uzgodnienie-lokalizacji-reklamy-obiektu-budowlanego-zajecia-pasa-drogowego-na-prawach

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot

Usługa umożliwia złożenie wniosku o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego przez wykonawców prac geodezyjnych, którzy za pośrednictwem Geoportalu uzyskują możliwość: – dostępu do zbiorów bazy danych – internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych – pobierania danych niezbędnych do wykonania ww. prac – wnoszenia należnych opłat drogą internetową za udostępnione dane i za uwierzytelnienie materiałów

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zalozenie-konta-w-serwisie-geoportal-powiatu-sokolskiego-obsluga-wykonawcy-prac-geodezyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zmiana-stawki-procentowej-oplaty-rocznej-z-tytulu-trwalego-zarzadu-w-przypadku-trwalej-zmiany

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/oddawanie-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad-panstwowym-i-samorzadowym-jednostkom-organizacyjnym-przekazywanie-trwalego-zarzadu-miedzy-jednostkami-organizacyjnymi-i-orzekanie-o-wygasnieciu-trwalego-zarzadu

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji jako ostatniej czynności przy likwidacji Stowarzyszenia

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wykreslenie-z-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zgloszenie-utworzenia-stowarzyszenia-zwyklego Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wypis-z-ewidencji-klubow-sportowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top