< Wróć do E-Usług

E-Formularze

Usługi

Wzór zgłoszenia uwag dotyczących nieprawidłowości w oznakowaniu dróg powiatowych

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde/!ut/p/a1/jVJtcpswFLxKL9BKQFLDT0IaBo_jxrHrBP_RKCA7CkJihEDF18oRerEC_pI9dhJGw4z0dvftWwkswDNYcFzTFVZUcMy6_eIngq4bhX4AhzC4s6F_BW_88dyz4AS2gLgFWJ59ZdlTOAzd0Q30g3tvPrsfOPA3_BofXvj8T_lPYPEhJLK2gI8sbhQue4hbkwNke3YUei4chb49gP7EcSfX7sSCtgOeako0mHZKoaQpWlKmiAxeMV-RtKXvzjNKZMVJhkohldCYUwxiuC-rpuipEiO9lohXOZEgns4eo3HYgXCHcgw9sVyWRJkSPR0l6wbhTFWY8caAM1wqY3vSLsUKo6J6AfGtP_t1omj4MSrySG_V_hjNqUp2gytZkXPtOF5rbE52zAexBQ8j9UclYSQ5KWycbbUehKZYfZuK7N87KzPaoXKREjN9waqc4z786g0nLeu7dWbOQxBdcdOZpI9CR7eog7YubNtx90wpdMBokpF0jlllduTkrxlQIUl9IX-eoVSopr24owtPFK3JDL8cpd77NAnnFI-fwEFyNw5KRMXVbp69gm5KTYli7dMkW6ltuXwVGsR6LWQzoqX68VYWoMj_PEP6kA_r8fUX1-o_YQ5slA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023/act/id=0/570987307345/=/#Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023

Deklaracja harmonogramu robót – dotyczącego zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde/!ut/p/a1/jVJtcpswFLxKL9BKQFLDT0IaBo_jxrHrBP_RKCA7CkJihEDF18oRerEC_pI9dhJGw4z0dvftWwkswDNYcFzTFVZUcMy6_eIngq4bhX4AhzC4s6F_BW_88dyz4AS2gLgFWJ59ZdlTOAzd0Q30g3tvPrsfOPA3_BofXvj8T_lPYPEhJLK2gI8sbhQue4hbkwNke3YUei4chb49gP7EcSfX7sSCtgOeako0mHZKoaQpWlKmiAxeMV-RtKXvzjNKZMVJhkohldCYUwxiuC-rpuipEiO9lohXOZEgns4eo3HYgXCHcgw9sVyWRJkSPR0l6wbhTFWY8caAM1wqY3vSLsUKo6J6AfGtP_t1omj4MSrySG_V_hjNqUp2gytZkXPtOF5rbE52zAexBQ8j9UclYSQ5KWycbbUehKZYfZuK7N87KzPaoXKREjN9waqc4z786g0nLeu7dWbOQxBdcdOZpI9CR7eog7YubNtx90wpdMBokpF0jlllduTkrxlQIUl9IX-eoVSopr24owtPFK3JDL8cpd77NAnnFI-fwEFyNw5KRMXVbp69gm5KTYli7dMkW6ltuXwVGsR6LWQzoqX68VYWoMj_PEP6kA_r8fUX1-o_YQ5slA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023/act/id=0/570987060594/=/#Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023

Wniosek o wydanie Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_kategorii_i_na_przejazd_pojazdu_nienormatywnego.docx

Wniosek o wydanie Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II/ III

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_kategorii_ii_iii_iv_na_przejazd_pojazdu_nienormatywnego.docx

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_kategorii_i_na_przejazd_pojazdu_nienormatywnego_na_okres_mies_6mies_12mies.docx

Organem właściwym w sprawach wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który wydał przedmiotowe uprawnienie. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, za których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_wypisow_z_zezwolenia_na_wykonywanie_zawodu_przewoznika_drogowego_rzeczy_osob.doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc

Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek-lokalizacja-lub-przebudowa-zjazdu.docx

Wniosek o wydanie Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_zmiane_zezwolenia_na_wykonywanie_zawodu_przewoznika_drogowego_osob_rzeczy.doc

Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków: – zawody sportowe ,rajdy, wyścigi, – zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-wykorzystanie-drog-w-sposob-szczegolny

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob

Uzyskanie licencji

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zlozenie-wniosku-o-wydanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zmiana-zaswiadczenia-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne-wykonywane-w-krajowym-niezarobkowym-przewozie-drogowym-osob-lub-rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne-wykonywane-w-krajowym-niezarobkowym-przewozie-drogowym-osob-lub-rzeczy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-usuniecia-awarii-urzadzen-infrastruktury

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzenia (obiektu, reklamy) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy / obiektu budowlanego (w tym sieci infrastruktury, przyłączy), zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/uzgodnienie-lokalizacji-reklamy-obiektu-budowlanego-zajecia-pasa-drogowego-na-prawach

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot

Wzór wniosku o zwrot działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia emerytalno – rentowe

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde/!ut/p/a1/jVJtcpswFLxKL9BKQFLDT0IaBo_jxrHrBP_RKCA7CkJihEDF18oRerEC_pI9dhJGw4z0dvftWwkswDNYcFzTFVZUcMy6_eIngq4bhX4AhzC4s6F_BW_88dyz4AS2gLgFWJ59ZdlTOAzd0Q30g3tvPrsfOPA3_BofXvj8T_lPYPEhJLK2gI8sbhQue4hbkwNke3YUei4chb49gP7EcSfX7sSCtgOeako0mHZKoaQpWlKmiAxeMV-RtKXvzjNKZMVJhkohldCYUwxiuC-rpuipEiO9lohXOZEgns4eo3HYgXCHcgw9sVyWRJkSPR0l6wbhTFWY8caAM1wqY3vSLsUKo6J6AfGtP_t1omj4MSrySG_V_hjNqUp2gytZkXPtOF5rbE52zAexBQ8j9UclYSQ5KWycbbUehKZYfZuK7N87KzPaoXKREjN9waqc4z786g0nLeu7dWbOQxBdcdOZpI9CR7eog7YubNtx90wpdMBokpF0jlllduTkrxlQIUl9IX-eoVSopr24owtPFK3JDL8cpd77NAnnFI-fwEFyNw5KRMXVbp69gm5KTYli7dMkW6ltuXwVGsR6LWQzoqX68VYWoMj_PEP6kA_r8fUX1-o_YQ5slA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023/act/id=0/570987307345/=/#Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023

Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/75-wygaszenie-trwalego-zarzadu.doc

Wniosek o ustalenie innego niż ustawowy terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/76-ustalenie-innego-terminu.docx

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w przypadku wpisania nieruchomości lub jej części składowej do rejestru zabytków

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/78-bonifikata.docx

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie/przedłużenie umowy najmu/dzierżawy/użyczenia nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej.

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/79-zgoda-na-przedluzenie-umowy-najmu.docx

Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzew i/lub krzewów z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/80-zgoda-na-usuniecie-drzew.docx

Wniosek o wyrażenie zgody na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/81-niezwloczne-zajecie.docx

Wniosek o zwrot nieruchomości (części nieruchomości)

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/82-zwrot-nieruchomosci.doc

Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/83-wniosek-o-dzierzawe.docx

Wniosek o przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego w nieodpłatne użytkowanie

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/85-nieodplatne-uzytkowanie.docx

Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/86-czasowe-zajecie-nieruchomosci.docx

Wniosek o uzgodnienie projektów decyzji w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/87-uzgodnienie-dec.-o-warunkach-zabudowy.doc

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/88-Wniosek_o_wylaczenie_gruntow_z_produkcji_rolniczej-euslugi.doc

Wniosek scalenie gruntów

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/89-WniosekScalenie.doc

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/90-GLEBOZNAWCZA-KLASYFIKACJA-GRUNTOW-wniosek.docx

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego – Organy administracji

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/93-Wniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-Geoportal-Organy-administracji.docx

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego – Rejestr Cen Nieruchomości

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/94-Wniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-Geoportal-Rejestr-Cen-Nieruchomosci.docx

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego – Zapytania komornicze

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/95-Wniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-Geoportal-Zapytania-komornicze.docx

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego – Internetowe narady koordynacyjne – ZUD

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/96-Wniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-Geoportal-Internetowe-narady-koordynacyjne.docx

Wniosek o zwrot działki zabudowanej

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/102-PODANIE-O-ZWROT-DZIALKI-ZABUDOWANEJ.doc

Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/101-PODANIE-O-ZWROT-DZIALKI-DOZYWOTNIEGO-UZYTKOWANIA.doc

Wniosek o aktualizacje danych EGIB

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/98-wniosek-o-aktualizacje-danych-EGIB.doc

Wniosek o zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/97-Podanie-o-zaswiadczenie-o-posiadaniu-gospodarstwa.doc

Usługa umożliwia złożenie wniosku o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Sokólskiego przez wykonawców prac geodezyjnych, którzy za pośrednictwem Geoportalu uzyskują możliwość: – dostępu do zbiorów bazy danych – internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych – pobierania danych niezbędnych do wykonania ww. prac – wnoszenia należnych opłat drogą internetową za udostępnione dane i za uwierzytelnienie materiałów

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zalozenie-konta-w-serwisie-geoportal-powiatu-sokolskiego-obsluga-wykonawcy-prac-geodezyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zmiana-stawki-procentowej-oplaty-rocznej-z-tytulu-trwalego-zarzadu-w-przypadku-trwalej-zmiany

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/oddawanie-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad-panstwowym-i-samorzadowym-jednostkom-organizacyjnym-przekazywanie-trwalego-zarzadu-miedzy-jednostkami-organizacyjnymi-i-orzekanie-o-wygasnieciu-trwalego-zarzadu

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde/!ut/p/a1/jVJtcpswFLxKL9BKQFLDT0IaBo_jxrHrBP_RKCA7CkJihEDF18oRerEC_pI9dhJGw4z0dvftWwkswDNYcFzTFVZUcMy6_eIngq4bhX4AhzC4s6F_BW_88dyz4AS2gLgFWJ59ZdlTOAzd0Q30g3tvPrsfOPA3_BofXvj8T_lPYPEhJLK2gI8sbhQue4hbkwNke3YUei4chb49gP7EcSfX7sSCtgOeako0mHZKoaQpWlKmiAxeMV-RtKXvzjNKZMVJhkohldCYUwxiuC-rpuipEiO9lohXOZEgns4eo3HYgXCHcgw9sVyWRJkSPR0l6wbhTFWY8caAM1wqY3vSLsUKo6J6AfGtP_t1omj4MSrySG_V_hjNqUp2gytZkXPtOF5rbE52zAexBQ8j9UclYSQ5KWycbbUehKZYfZuK7N87KzPaoXKREjN9waqc4z786g0nLeu7dWbOQxBdcdOZpI9CR7eog7YubNtx90wpdMBokpF0jlllduTkrxlQIUl9IX-eoVSopr24owtPFK3JDL8cpd77NAnnFI-fwEFyNw5KRMXVbp69gm5KTYli7dMkW6ltuXwVGsR6LWQzoqX68VYWoMj_PEP6kA_r8fUX1-o_YQ5slA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023/act/id=0/570987307345/=/#Z7_292IG980LGA270AQ38Q58Q1023

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_objeciu_dzialki_uproszczonym_planem_urzadzenia_lasu.docx

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_budowe_tymczasowego_obiektu_budowlanego.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow.docx

Wniosek o pozyskanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/zawiadomienie_wlasciciela_lasu_o_zamiarze_pozyskania_drewna_wzor_nowy.docx

Wniosek o zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/zgloszenie_budowy_lub_wykonywania_innych_robot_budowlanych.pdf

Wniosek o zgłoszenie rozbiórki

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_zgloszenie_rozbiorki.pdf

Wniosek z petycją do Urzędu

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_petycja_do_urzedu.docx

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/wniosek_o_zmiane_lasu_na_uzytek_rolny_word_6.doc

Wniosek o zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

https://sokolka-powiat.pl/formularze/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/zgloszenie_projektu_robot_geologicznych_wykonywanych_w_celu_wykorzystania_ciepla_ziemi.pdf

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji jako ostatniej czynności przy likwidacji Stowarzyszenia

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wykreslenie-z-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zgloszenie-utworzenia-stowarzyszenia-zwyklego Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wypis-z-ewidencji-klubow-sportowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top