Projekty

Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ZS w Suchowoli

W ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w Powiecie Sokólskim, w naszej szkole, w okresie od kwietnia do czerwca 2021, odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów: Język angielski, dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania, po 30 godzin zajęć. Na zajęciach grupy pierwszej uczniowie przygotowywali się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Utrwalali  i poszerzali wiedzę gramatyczną i znajomość słownictwa […]

Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ZS w Suchowoli Czytaj więcej »

Za nami 3-dniowy obóz rodzinny „Gminy – aktywni członkowie społeczności”

Za nami 3-dniowy obóz rodzinny organizowany w ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. W obozie wzięło udział łącznie 90 osób. Uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w lekcjach dziedzictwa kulinarnego, tańca tradycyjnego oraz malowania na wodzie.  Zajęcia

Za nami 3-dniowy obóz rodzinny „Gminy – aktywni członkowie społeczności” Czytaj więcej »

” Gminy-aktywni członkowie społeczności”

W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej od 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2021 r. odbywa się obóz rodzinny, w którym udział weźmie łącznie

” Gminy-aktywni członkowie społeczności” Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” Czytaj więcej »

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej zostanie kompleksowo zmodernizowana

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego zawarł umowę z firmą FACIT Usługi Budowlano – Remontowe Hebda Zofia z siedzibą w Wieniawie reprezentowaną przez Zofię Hebda – właścicielkę firmy na realizację zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej zostanie kompleksowo zmodernizowana Czytaj więcej »

Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce powstaną nowe kompleksy sportowe

   W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko Starostę Sokólskiego, Jerzego Białomyzego Wicestarostę Sokólskiego, przy kontrasygnacie Anny Jolanty Piszczatowskiej-Skarbnika Powiatu Sokólskiego a wykonawcą – firmą EVERSPORT Sp. z o.o, Warszawa, reprezentowaną przez Tomasza Zabornego – Wiceprezesa Zarządu. Podpisana umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą ,,Budowa kompleksu sportowego przy Zespole

Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce powstaną nowe kompleksy sportowe Czytaj więcej »

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru na kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru na kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” Powiat Sokólski w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru na kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” Czytaj więcej »

Nowe wyposażenie w zawodzie technik rolnik

     W ramach zakończonego projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zespół Szkół Rolniczych został

Nowe wyposażenie w zawodzie technik rolnik Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” Czytaj więcej »

Nowe wyposażenie pracowni dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach zakończonego projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zespół Szkół Rolniczych został doposażony

Nowe wyposażenie pracowni dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top