Ogłoszenie o naborze do mieszkań chronionych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym i mieszkaniu chronionym wspieranym w miejscowości Krynki, ul. Grodzieńska 44B.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób spełniających kryteria określone w pkt 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem’.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie mieszkania chronionego w ramach Programu Kompleksowego wsparcia dla Rodzin „ Za życiem” są osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mieszkania chronione zapewniają dostęp do podstawowych usług osobom niesamodzielnym, które potrzebują wsparcia, jak również umożliwiają trening niezależnego życia, jak i jego realizację, tworząc warunki samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w swoim otoczeniu.

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych określa Uchwała Rady Powiatu Sokólskiego Nr LXIX/434/2023 z dnia 24 lutego 2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  85) 711 08 62

lub osobisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  pokój nr 17

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top