PCPR

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego (2021/2022)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, dwa razy w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw  i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są również osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy …

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocw rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu jest …

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 +

           INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że od dnia 01 stycznia 2022r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyjmowania oraz obsługi świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo rodzicom zastępczym do dodatku wychowawczego, o którym …

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 + Czytaj więcej »

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej …

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej …

NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI / UCZNIOWIE z niepełnosprawnością

UWAGA!!! STUDENCI/ UCZNIOWIE Przypominamy, że do dnia 10 października 2021 r. w ramach Modułu II istnieje możliwość uzyskania pomocy w wykształceniu na poziomie wyższym. Z pomocy mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry