„Cyfrowy Klub Senior + w Sokółce”

Klub „Senior +” w Sokółce w drodze konkursu pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 18.806,70 zł. na realizację projektu p.n. „CYFROWY KLUB SENIOR + W SOKÓŁCE”. W ramach projektu zostało zakupionych pięć laptopów z dostępem do internetu.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób po 60 roku życia, zamieszkujących powiat sokólski. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Zapewnił możliwość przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jak również niedyskryminacji osób starszych w tym dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwił też realizację warsztatów komputerowych dla większej liczby osób. Dostęp do internetu pozwolił na min. poznanie stron urzędowych, repertuaru kin, teatrów, stron bibliotek i innych miejsc kulturalnych w regionie. Sprawdzenie rozkładu komunikacji miejskiej, godzin otwarcia poradni specjalistycznych, co jest wielkim ułatwieniem dla osób starszych. 

Klub „Senior +” w Sokółce cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba osób uczęszczających do placówki z każdym rokiem się zwiększa. Dofinansowanie będzie wykorzystane wśród całej społeczności lokalnej.

Kierownik Klubu „Senior +” w Sokółce

Angelina Aluszyk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top