Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych i akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ZSZ w Sokółce

29 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych połączona z 231 rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wziął w niej udział Wicestarosta Sokólski Pan Jerzy Białomyzy, który złożył życzenia zebranym, również w imieniu Starosty Sokólskiego.

Podczas akademii widzowie mogli usłyszeć, jak ważną rolę pełniła Konstytucja dawniej i czym jest

dzisiaj. Poza strofami poetów, padały takie słowa, jak patriotyzm, miłość do Ojczyzny, poświęcenie,

wolność, równość, tolerancja, szacunek do tradycji i języka. Kluczowe znaczenie miała puenta, która

mówiła, że najważniejsze jest sprawiedliwość i niezafałszowane pojmowanie prawa.

Po akademii głos zabrał Wicestarosta Pan Jerzy Białomyzy, który złożył życzenia zebranym, również w imieniu Starosty Sokólskiego oraz odczytał list Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko skierowany do tegorocznych maturzystów. Następnie pan dyrektor Lech Czarnowicz rozdał nagrody tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, działali w wolontariacie i brali udział w różnych zawodach. Głos zabrał również przedstawiciel rodziców, sami absolwenci i uczniowie młodszych klas. Dziękowano za trud i wysiłek, jaki włożono w ich naukę i wychowanie, jak również za wspaniałą atmosferę, która panuje w naszej szkole.

Absolwentom życzono sukcesów na maturze i realizacji planów i marzeń.

ZSZ w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top