Stowarzyszenie „Idźmy Razem”

Al. Szkolna 10;
16-140 Krynki
Nr KRS 0000257218 z dnia 17.05.2006

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • dążenie do tego aby wszystkie dzieci miały równe szanse edukacyjne tylko ich uzdolnieniami i pracowitością, a nie stopniem zamożności rodziców lub pochodzeniem społecznym czy środowiskowym,
 • inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań, ,mających na celu poprawienie stanu zdrowia dzieci, głownie chorych, sprawnych inaczej ,sierot, z rodzin niepełnych, najuboższych,
 • rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz oświaty,
 • inspirowanie różnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkołę, dążenie do rzeczywistego uspołecznienia szkoły,
 • współdziałanie z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, którym bliskie są cele naszego stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

 • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach,
 • motywowanie rodziców do działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży, oraz mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemu,
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami,
 • kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz kształtowanie systemu motywacyjnego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, likwidowanie barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 • wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top