Stowarzyszenie „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia P.P. 24;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000409040 z dnia 24.01.2012

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • organizowanie działalności sportowej, rekreacyjno-turystycznej, wychowawczej dla członków i sympatyków stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

  • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do życia codziennego,
  • rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności psychofizycznych, umożliwiających podjęcie pracy,
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym porad  i opieki prawnej,
  • tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży w tok normalnego życia.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top