Wydział finansowy

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału, Skarbnik Maria Jurgiel 101
III piętro
857110866
Referat ds. budżetu: planowanie i realizacja budżetu, sprawozdawczość zbiorcza 100
III piętro
857110878
Kierownik Referatu ds. księgowości Jolanta Mordas 99
III piętro
857110834
Księgowość , sprawozdawczość jednostkowa 99
III piętro
857110834
Wieczyste użytkowanie, środki trwałe 96
III piętro
857110838
Płace, rozliczenia ZUS, PFRON 94
III piętro
857110816
Obsługa kasowa 3
parter
857110839
Stanowisko ds. kontroli 91
III piętro
857110872