Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

ul. Augustowska 2;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000036761 z dnia 17.08.2001
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • wspieranie działalności LO w Suchowoli,
  • popularyzowanie osoby ks. Jerzego Popiełuszki.

Sposób realizacji celów:

  • współpraca ze środowiskiem nauki, kultury i oświaty, instytucjami państwowymi, społecznymi i kościelnymi,
  • popularyzowanie osoby Księdza Jerzego Popiełuszki w środowisku własnym i na zewnątrz,
  • prowadzenie zbiórek pieniężnych na rzecz fundacji.