Fundacja „Pozytywnych Rozwiązań Lebiedzin”

Lebiedzin 21;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000376152 z dnia 09.02.2011
Obszar działania: Świat

Główne cele:

  • działalność wspierająca aktywizację i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych,
  • wspieranie dialogu i integracji.

Sposób realizacji celów:

  • tworzenie oraz prowadzenie placówek edukacji poza-formalnej służących realizacji celów fundacji,
  • prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym organizowanie różnorodnych zajęć, seminariów naukowych, zawodów sportowych,
  • tworzenie innowacyjnych ścieżek edukacyjnych i ogólnorozwojowych oraz tworzenie programów integracyjnych,
  • członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne.