Fundacja „Uroczysko” Kamienica

Kamienica 36;
16-130 Janów
Nr KRS 0000400237 z dnia 25.10.2011
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • działania pozwalające na kontynuowanie o krzewienie rękodzieła ludowego,
  • opieka nad osobami niesamodzielnymi z tytułu choroby lub wieku.

Sposób realizacji celów:

  • warsztaty i szkolenia z rękodzielnictwa ludowego, jak również udostępnianie w ramach wystaw zgromadzonych eksponatów szerszej publiczności,
  • rehabilitacja psychomotoryczna dzieci  niepełnosprawnych,
  • działania koalicyjne z instytucjami samorządowymi w celu utworzenia domu opieki społecznej osobom starszym,
  • działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza,
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami,
  • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.