Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego w Sokółce

ul. Grodzieńska 1;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000360075 z dnia 30.06.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z łucznictwem, konnym,
  • popularyzacja łucznictwa konnego.

Sposób realizacji celów:

  • organizowanie wydarzeń związanych z łucznictwem,
  • wykłady, konferencje, pokazy, warsztaty związane z celami stowarzyszenia,
  • organizacja wyjazdów i szkoleń za granica i w kraju dla członków stowarzyszenia,
    promocja za pośrednictwem mediów.