Stowarzyszenie Biebrzańskie „Od Nowa”

Plac Kościuszki 13;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000137980 z dnia 05.11.2002

Obszar działania: świat

Główne cele:

umożliwienie ludziom zauroczonym Biebrzą i działającym społecznie, gospodarczo i kulturalnie na jej rzecz – wspólnych spotkań i zorganizowanych działań, aby mogli urzeczywistnić swoje pomysły i plany.

Sposób realizacji celów:

  • ochrona wartości przyrodniczych i kulturalnych Doliny Biebrzy,
  • społeczna kontrola działań w zakresie ochrony przyrody na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i w otulinie oraz ujawnienie nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami przyrody,
  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat unikalnej przyrody nadbiebrzańskiej,
  • uaktywnianie środowisk, samorządów lokalnych i pojedynczych ludzi do działania na rzecz ochrony Doliny Biebrzy i poprawy bytu jej mieszkańców,
  • gromadzenie funduszy na realizację celów towarzystwa.