Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Drabina”

ul. Kościelna 56;
16-120 Krynki
Nr KRS 000033564 z dnia 30.06.2009

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • prowadzenie działalności terapeutyczno-edukacyjnej i kulturalnej,
  • wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Sposób realizacji celów:

  • organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, przyrodniczych,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
  • wydawanie czasopism, broszur, związanych z celami stowarzyszenia,
  • wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  • promocję i organizowanie wolontariatu.