Towarzystwo „Ziemia Sokólska”

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000093955 z dnia 22.02.2002

Obszar działania: powiat

Główne cele:

  • realizacja potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców z terenu działania towarzystwa,
  • zbieranie materiałów, dokumentów o historii terenu i jego mieszkańcach,
  • zbieranie informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych w terenie,
  • integracja wszystkich gmin i aktywizacja ludzi do działania na rzecz swego środowiska (miejsca zamieszkania ),
  • opracowywanie opinii i propozycji rozwiązań w zakresie organizacji życia na danym terenie.

Sposób realizacji celów:

  • wydawanie miesięcznika, który informowałby o aktualnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych mające miejsce na terenie działania towarzystwa,
  • popieranie inicjatyw społecznych w zakresie uprawnienia gospodarki, rozwoju kultury i oświaty,
  • organizacja spotkań członków towarzystwa z mieszkańcami i władzami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na terenie działania towarzystwa.