Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Sokólskiej im. Waleriana Bujnowskiego

Hamulka 9;
16-200 Dąbrowa Białostocka
kontakt: 796164936;  danielbucko@o2.pl

Obszar działania: kraj

Formy działania:

  • rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii wśród osób związanych z ziemią sokólską.