lesniewskak

Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do współpracy trenerów chętnych przeprowadzić program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” zaprasza do współpracy psychologów. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy do współpracy.

Informatory teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przekazuje zaktualizowane bazy teleadresowe zawierające dane placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego udzielającym wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Informator teleadresowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zamieszcza aktualny informator teleadresowy instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Ogłoszenie o naborze do mieszkań chronionych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym i mieszkaniu chronionym wspieranym w miejscowości Krynki, ul. Grodzieńska 44B. Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób spełniających kryteria określone w pkt 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem’. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o …

Ogłoszenie o naborze do mieszkań chronionych Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert

W załączniku informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego 6/2023 dotycząca poradnictwa psychologicznego w projekcie pn.: Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top