W Szudziałowie powstanie skatepark

To jedna z najmniejszych inwestycji przewidziana w tegorocznym budżecie Gminy Szudziałowo. Jednak warta 110 011,00 zł, w tym z Funduszy Europejskich dofinansowane kwotą 69 999,00 zł miejsce do ewolucji na deskorolkach i rolkach, na pewno wzbudzi aplauz wśród młodzieży.

W tym roku Gmina Szudziałowo rozpocznie budowę wodociągu w miejscowościach Sukowicze, Harkawicze, Grzybowszczyzna i Usnarz Górny. Łączna kwota zadania to aż 4 400 000 zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 2024 r. Z tegorocznego budżetu gmina wyda na ten cel 158 200 zł. Kolejne koszty będą pokryte przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Kolejne duże zadanie to przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo. Łączna kwota inwestycji – 2 350 012,75 zł. W bieżącym roku budżet gminy przewiduje na to przedsięwzięcie 1 656 798,00 zł, w tym 596 320,00 zł z Funduszy Unijnych. Zadanie zostanie zakończone w przyszłym roku, a resztę kwoty pokryje budżet na 2023 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład wyłożył kwotę 1 021 250,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Łaźnisku. Gmina Szudziałowo zainwestuje w to zadanie 53 750,00 zł, co daje łączną kwotę inwestycji – 1 075 000,00 zł.

Przebudowa ul. Działkowej w Szudziałowie zaplanowana na ten rok będzie w całości zrealizowana z dochodów własnych w kwocie 663 592,77 zł.

Na podobną wartość całkowitą została oszacowana modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie, ale w tym przypadku zdecydowaną część kosztów, bo aż 585 000,00 zł, pokryje Polski Ład.

Mniej kosztowne, tegoroczne inwestycje to min. przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie, która zabierze z budżetu gminy 238 700,00 zł. Projekt na to zadanie został zrobiony w roku ubiegłym i kosztował 13 500 zł. Ze środków własnych zostanie pokryty koszt projektu dokumentacji technicznej na drogę gminną Szudziałowo – Słoja – 36 900,00 zł oraz projektu dokumentacji technicznej na ul. Centralną w Szudziałowie.

W ramach unijnego programu ,,Cyfrowa Gmina”, środki z Funduszu Europejskiego w całości pokryją koszt doposażenia serwerowni Urzędu Gminy w Szudziałowie – koszt 100 000 zł.

Opr. Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top