Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

Powiat Sokólski w ramach programu „ Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2021” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 800 000 zł.

W ramach planowanego zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” Powiat Sokólski zamierza przeprowadzić remont boisk  przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce polegającą na budowie kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

– budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem, oświetleniem i monitoringiem: 2 x boisko do gry w koszykówkę, 2 x boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w tenisa, boisko do gry w piłkę ręczną;

– budowa boiska lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem, oświetleniem i monitoringiem: 1 boisko lekkoatletyczne o charakterze wielofunkcyjnym ( piłka nożna, piłka ręczna, 2 boiska przeznaczone do siatkówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnia okrężna, czterotorowa 200m z bieżnią prostą czterotorową o długości 60m, zeskok do skoku w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą ogrodzenie boiska z piłkochwytami, instalacja sprzętu sportowego, instalacja odwadniająca boiska;

– budowa siłowni zewnętrznej obejmującej montaż 4 urządzeń ( prasa nożna, wioślarz, wyciskanie siedząc, ławka skośna) ;

– budowa strefy street workout ( zestaw do ćwiczeń gimnastyczno-siłowych z nawierzchnią bezpieczną );

– adaptacja części budynku ZSZ w Sokółce na potrzeby szatni sportowych z sanitariatami i magazynku na sprzęt sportowy.

Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce. Uczniowie z tych placówek będą odbywali na nowopowstałych obiektach lekcje wychowania fizycznego a także uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym. W celu wydłużenia możliwości korzystania z infrastruktury w godzinach popołudniowych i wieczornych a także w sezonie jesienno-zimowym zainstalowanie zostanie oświetlenie boisk. Aby zapobiegać możliwym przejawom wandalizmu oraz aby  zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z infrastruktury zainstalowany zostanie monitoring. Przy kompleksie sportowym zainstalowane zostaną stojaki rowerowe, ławki oraz kosze na śmieci.

Planowane zadanie inwestycyjne pozwoli na poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej Powiatu Sokólskiego oraz dopełni bazę sportową znajdującą się przy szkołach. Lokalizacja zwiększy możliwości dostępu do tego typu urządzeń osobom starszym (seniorom) oraz mieszkańcom os. Zielonego.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top