Wieloletnia dyrektor ZSR w Sokółce Anna Dorota Cilulko z nagrodą Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, iż z inicjatywy Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, pani Anna Dorota Cilulko dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w latach 2001-2021, otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. Pani dyrektor nagrodę odebrała 11 października br. z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez panią Annę Dorotę Cilulko stworzono bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Przy współpracy z organem prowadzącym nowocześnie wyposażono pracownie do kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego.

Reasumując, pani Anna Dorota Cilulko rzetelnie realizowała zaplanowane zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Z wielkim zaangażowaniem i pasją wykonywała obowiązki dyrektora, co przełożyło się na atmosferę w kierowanej przez nią szkole, która jest postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby uczniów.

Serdecznie gratulujemy!

Ref. Oświaty

fot. kuratorium.bialystok.pl

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top