BONY NA SZKOLENIA

Promocja produktu lokalnego szansą rozwoju społeczności Powiatu Sokólskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Sokólskiego

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokółce

AKTUALNOŚCI

 • Życzenia Wielkanocne

  Życzenia Wielkanocne

  Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, przeżytych w radosnym, wiosennym nastroju Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości składają: Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Zarządem Powiatu Sokólskiego oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu Sokólskiego  Czytaj dalej »
 • Sukces Julii Krawiel w konkursie plastycznym

  Sukces Julii Krawiel w konkursie plastycznym

  Uczennica LO im. M. Kopernika w Sokółce, Julia Krawiel, została laureatką wojewódzkiego konkursu plastycznego „Czytanie jest the best”. Konkurs organizowany jest  z okazji Festiwalu Literackiego ,,Na pograniczu kultur” i Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku.  Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Fundacja Sąsiedzi i Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku. Zadaniem uczestników w kategorii […]Czytaj dalej »
 • Dziś Wielki Czwartek

  Dziś Wielki Czwartek

  Podziękowania i życzenia Starosty Sokólskiego Piotra Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Zarządem Powiatu Sokólskiego oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu Sokólskiego.Czytaj dalej »
 • Uczniowie ZSZ w Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku

  Uczniowie ZSZ w Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku

  5 kwietnia 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odwiedzili Teatr im. A. Węgierki w Białymstoku, by obejrzeć spektakl pt. „Obława”. Treść przedstawienia oparta jest na autentycznych wspomnieniach ludzi, którzy przeżyli obławę NKWD na polskich żołnierzy AK w lasach augustowskich. Zaginęło wtedy bez wieści 600 osób, a ich grobów do dzisiaj nie odnaleziono. Młodzieży […]Czytaj dalej »
 • Uczniowie ZSZ na XVII Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

  Uczniowie ZSZ na XVII Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku w białostockim „Mechaniaku” odbyła się kolejna, bo już XVII edycja Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce reprezentowało dwóch zawodników: Paweł Gawrysiak (IV Tm), który zajął pierwsze miejsce w kategorii do 93 kg z wynikiem 160 kg oraz pierwsze miejsce w kategorii open! […]Czytaj dalej »
 • HUBALIKI 2019

  HUBALIKI 2019

  W Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sokółce odbyła się specyficzna lekcja historii poświęcona pamięci wyjątkowego człowieka, wielkiego patrioty. HUBALIKI 2019 pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko miały na celu oddanie hołdu oraz upamiętnienie życia i bohaterstwa patrona szkoły majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala, a przy tym także docenienia i nagrodzenia wyróżniających […]Czytaj dalej »
 • Wizyta w Starostwie z Życzeniami Wielkanocnymi

  Wizyta w Starostwie z Życzeniami Wielkanocnymi

  W okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy, Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, z życzeniami Wielkanocnymi, odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce wraz z Wicedyrektorem Panem Markiem Andrzejewskim. Goście złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz wręczyli Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko koszyczek Wielkanocny. Starosta podziękował gościom za życzenia i […]Czytaj dalej »
 • Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

  Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. Podczas  Posiedzenia Zarządu w dniu 17 kwietnia 2019 r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu Sokólskiego. Zarząd pozytywnie rozpatrzył projekty uchwal w sprawie : – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033 – zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, – zmiany statutu […]Czytaj dalej »
 • Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego w Ortografii

  16 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Sokółce odbyła się XX edycja Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego w Ortografii, których organizatorem był Starosta Sokólski Piotr Rećko. W konkursie udział wzięło 22 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego. Jak co roku nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa składająca się z pracowników […]Czytaj dalej »
 • Ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce

  „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.” – wypowiadając te słowa w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak i  Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Leszka Stankiewicza, kolejny pracownik został uroczyście przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego […]Czytaj dalej »
 • Życzenia Wielkanocne

  Życzenia Wielkanocne

  Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, przeżytych w radosnym, wiosennym nastroju Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości składają: Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Zarządem Powiatu Sokólskiego oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu SokólskiegoCzytaj dalej »
 • Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

  Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

  BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejne umowy […]Czytaj dalej »

TAGI

SESJE RADY POWIATU

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY RSO

Komunikaty Regionalnego Centrum Ostrzegania dla województwa podlaskiego

Pobierz aplikację RSO

INFORMATORY

CYFROWY URZĄD

Geoportal Powiatu sokólskiego

Linki

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka tel: +48 85 711 08 11

e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa: 32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski oraz etatowi Członkowie Zarządu i Sekretarz w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*
Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

* Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.