Aktualności

  • Uroczyste obchody Święta Policji w Sokółce.
    Dziś policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce obchodzili swoje święto Podczas uroczystości zostały wręczone akty nominacyjne na wyższe stanowiska policyjne, wyróżnienia oraz listy gratulacyjne. Powiat Sokólski reprezentował wicestarosta Jerzy Białomyzy. Tegoroczne obchody Święta Policji, upamiętniające 105. rocznicę powstania formacji, odbyły się w sali Lira. Uroczystości te poprzedzone były nabożeństwami, które odbyły się wczoraj w cerkwi pw. […]

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo


Interesantom, chcącym załatwić sprawy z zakresu działania:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Wydziału Komunikacji i Dróg,
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika merytorycznego, który udzieli wszelkiej pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę takiej pomocy należy zgłosić w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego.

Informacja dla niedosłyszących i głuchych interesantów


Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, mogą skorzystaćz pomocy tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem w Punkcie Obsługi Klienta, mieszczącym się po lewej stronie od wejścia głównego lub poprzez:

  • kontakt telefoniczny: 85 7110811,
  • adres e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby zainteresowanej, krótkie określenie sprawy, propozycję terminu, kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Sesje Rady Powiatu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Rządowy Fundusz Polski Ład

Komunikaty

Nasz Powiat

Powiat Sokólski położony jest na terenie województwa podlaskiego, jako jeden z jego czternastu powiatów. Leży w północnej części Niziny Podlaskiej, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od strony wschodniej powiat graniczy z Republiką Białoruś, od południowo- zachodniej – z powiatem białostockim, od zachodniej – z powiatem monieckim, od północnej – z powiatem augustowskim. To ósmy pod względem wielkości powiat w Polsce.

Cyfrowy Urząd

Samorząd Powiatu Sokólskiego

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Linki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top